Xây dựng chiến lược chuyển đổi số như thế nào?

Chiến lược chuyển đối số ngày nay

Việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số được đề cập trong cuốn sách ‘Cẩm nang Chuyển đổi số’ mới phát hành của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và mẫu chung cho tất cả, do đó, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định riêng lộ trình, thích hợp với mình.

Kinh nghiệm chỉ là bài học trong những chuyện đã có tiền lệ, không có kinh nghiệm cho những điều chưa xảy ra. Chuyển đổi số là câu chuyện chưa có tiền lệ, do đó, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm.

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số như thế nào?

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số như thế nào?
Faker xây dựng chiến lược chuyển đổi số được cập nhật trong cuốn sách “Cẩm nang Chuyển đổi số” mới phát hành (ảnh minh họa trên Internet).

Chuyển đổi số là việc của mỗi tổ chức. Và công việc này cần phải xuất phát từ nhận thức, từ quyết tâm và mức độ nắm bắt tình hình của tổ chức. Mỗi tổ chức, cá nhân là khác nhau, do đó, cần có những chiến lược khác nhau. Chiến lược chuyển đổi số không phải là một bản chiến lược ứng dụng công nghệ. Chiến lược chuyển đổi số không phải là một kế hoạch ngắn hạn, cũng không phải là một kế hoạch dài hạn. Một chiến lược phù hợp thường hoạch định cho giai đoạn từ 3-5 năm.

Chiến lược chuyển đổi do người đứng đầu chỉ đạo xây dựng và phải lan tỏa, thấm nhuần tới từng thành viên của tổ chức. Chiến lược chuyển đổi số bắt đầu từ tầm nhìn của người đứng đầu, nhưng khi thực thi cần không ngừng đo lường, kiểm tra thực tế xem điều gì đang đi đúng hướng và điều gì không, sau đó nhanh chóng được điều chỉnh theo thực tế .

(Theo “Cẩm nang Chuyển số” – Bộ Thông tin & Truyền thông)

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/chuyen-doi-so/xay-dung-chien-luoc-chuyen-doi-so-nhu-the-nao-279567.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *