QUY TRÌNH DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Các thông tin cần chuẩn bị trước khi liên hệ bảo hành

1. Serial# của thiết bị

2. Tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm

3. Lỗi đang xảy ra

4. Thông tin người phụ trách kỹ thuật (mobile, email)

5. Địa chỉ đặt thiết bị

Hỗ trợ qua điện thoại (hotline)

– (028) 4458 2390 (dành cho bảo hành chuẩn và hợp đồng dịch vụ foundation care)

– (028) 4458 1449 (dành cho hợp đồng dịch vụ proactive care, datacenter care)

HƯỚNG DẪN TẠO CASE YÊU CẦU HỖ TRỢ