Bạn đã sẵn sàng đổi mới mô hình làm việc tương lai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB)?

Ở giai đoạn mọi người đều thay đổi mới phương thức làm việc, cùng tìm hiểu các giải pháp của HPE Small Business (Bộ phận giải pháp doanh nghiệp nhỏ của HPE) bằng đơn giản, [...]

2021-07-20T01:32:54+00:0025/04/2021 3:56:11 PM|CÔNG NGHỆ|

Chuyển đổi số chính là hoạt động đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ số

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, chuyển đổi chính là hoạt động chuyển đổi mới để tạo ra các công nghệ. Nếu như ở Đại hội Đảng trước đây, [...]

2021-07-20T07:31:22+00:0023/04/2021 6:26:27 AM|CÔNG NGHỆ|

59% doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển sang các nền tảng số

Chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới cho biết các công nghệ cho phép doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với cú sốc Covid -19. Tại Việt Nam, hơn một nửa doanh nghiệp đã chuyển [...]

2021-07-20T07:53:00+00:0021/04/2021 4:05:40 AM|CÔNG NGHỆ|

Làm gì để hạn chế rò rỉ dữ liệu trên mạng xã hội

Dữ liệu của 533 triệu người dùng Facebook tại 106 quốc gia trên thế giới được hacker công khai trên diễn đàn Raid ... Vụ rỉ dữ liệu được tung lên diễn đàn Raid vào [...]

2021-07-20T08:30:23+00:0015/04/2021 2:59:51 AM|CÔNG NGHỆ|

Áp dụng mô hình marketing xã hội để thúc đẩy tuân thủ an ninh mạng trong doanh nghiệp

Mô hình 7P vốn sử dụng trong lĩnh vực tiếp thị có thể làm nền tảng cho chiến lược tiếp thị xã hội sử dụng trong nội bộ mỗi tổ chức, doanh nghiệp nhằm thúc [...]

2021-07-20T14:00:22+00:0008/04/2021 8:41:02 AM|CÔNG NGHỆ|

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số như thế nào?

Việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số được đề cập trong cuốn sách 'Cẩm nang Chuyển đổi số' mới phát hành của Bộ Thông tin & Truyền thông. Chuyển đổi số là một quá [...]

2021-07-20T14:13:28+00:0002/04/2021 8:16:24 AM|CÔNG NGHỆ|

Thời cơ, vận hội mới để phát triển nền kinh tế số, xã hội số Việt Nam

Đây là mùa xuân Tân Sửu, khi COVID-19 đại dịch diễn biến phức tạp, đất nước cộng hòa nhịp sống mới, trạng thái bình thường mới, trong đó có nhiều cơ hội, vận hành mới [...]

2021-07-20T14:54:44+00:0031/03/2021 4:07:21 AM|CÔNG NGHỆ|