Công ty bán lẻ và câu chuyện đầu tư máy chủ

Trong trạng thái “Bình thường mới”, các doanh nghiệp bán lẻ phải tích cực đầu tư những giải pháp công nghệ để đón đầu xu hướng mua hàng trực tuyến, trong đó bao gồm giải pháp máy chủ, để bảo đảm yếu tố ổn định và sẵn sàng phục vụ [...]

Máy chủ cho doanh nghiệp SME và câu chuyện bảo mật

Nhiều doanh nghiệp SME vẫn chưa nghiêm túc cân nhắc bảo mật yếu tố khi đầu tư máy chủ cho tầng CNTT. Cùng tìm hiểu sự quan trọng của dữ liệu bảo mật cho doanh nghiệp và câu chuyện của máy chủ của công ty GENTIS. Theo báo cáo của [...]

Đổi mới mô hình làm việc tương lai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB)?

Ở giai đoạn mọi người đều thay đổi mới phương thức làm việc, cùng tìm hiểu các giải pháp của HPE Small Business (Bộ phận giải pháp doanh nghiệp nhỏ của HPE) bằng đơn giản, mức độ bảo mật và mức độ linh hoạt, có thể giúp bạn thay đổi [...]

Tư vấn chọn cấu hình server cho doanh nghiệp SMB

Làm thế nào để lựa chọn cấu hình máy chủ phù hợp với cá nhân và doanh nghiệp? Tùy vào nhu cầu sử dụng của người dùng mà lựa chọn cấu hình Server thích hợp. Dẫu vậy, sẽ luôn có những nguyên tắc khi lựa chọn cấu hình cho máy [...]