Mô hình kinh doanh xoay quanh khách hàng là như thế nào?

Mô hình kinh doanh xoay quanh khách hàng đã được mô tả cụ thể trong cuốn sách thiết lập mô hình kinh doanh ‘Cẩm nang Chuyển số’ mà Bộ Thông tin & Truyền thông mới được xây dựng. Sự phát triển của công nghệ làm dữ liệu và phần mềm [...]