Công nghiệp 4.0 là gì? Cách áp dụng công nghiệp 4.0 vào sản xuất

Công nghiệp 4.0 được biết đến lần đầu tiên vào năm 2013 trong một bản báo cáo của chính phủ Đức, và nó được hiểu là sự xuất hiện lần thứ tư của cuộc cách mạng công nghiệp. Khác với lần trước, lần này nó là sự kết hợp của [...]

Công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số: AI, IoT, Big Data, Điện Toán Đám Mây

Những công nghệ chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo, vạn vật Internet, dữ liệu lớn, điện toán đám mây , hay khối chuỗi đã được làm rõ khái niệm trong ‘Cẩm nang Chuyển số’ được phát hành gần đây. Bốn đặc trưng chuyển đổi công cụ cho kết [...]