HPE Video Series

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

HPE iLO phần 1: Khả Năng Bảo Mật Tuyệt Đối

HPE iLO Phần 2: Triển Khai, Quản Lý và Tối Ưu Máy Chủ

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Giới thiệu sản phẩm HPE ProLiant ML30 Gen10

Giới thiệu sản phẩm HPE ProLiant DL380 Gen10

CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG

Công ty GENTIS với nhu cầu máy chủ lưu trữ, quản lý và bảo mật dữ liệu

Công ty Chính Nhân đảm bảo tính vận hành liền mạch với giải pháp HPE

HPE Industrial Solution Summit Medlatec

HPE Industrial Solution Summit Soc&Brother

ỨNG DỤNG MÁY CHỦ TRONG DOANH NGHIỆP

Ứng dụng máy chủ trong doanh nghiệp SMB

HPE ProLiant Server: Ứng dụng của máy chủ trong doanh nghiệp SMB

Kiểm tra và bảo vệ linh kiện chính hãng

HPE ProLiant Server: Kiểm tra và bảo vệ linh kiện chính hãng