Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế xã hội số

Việt Nam đã cố gắng trong xây dựng và phát triển CPĐT

Phát biểu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban cho biết, báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển CPĐT năm 2020 của Liên Hợp Quốc, xếp hạng chỉ số phát triển CPĐT của Việt Nam đứng thứ 86/193 quốc gia, tăng 2 bậc so với năm 2018. “Qua đó, cho thấy chúng ta có rất nhiều cố gắng trong xây dựng và phát triển CPĐT”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tuy nhiên, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 6. Năm nước có vị trí cao hơn Việt Nam là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Philippines.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Đặc biệt, một số quốc gia trong khu vực có sự thăng hạng như Thái Lan từ 73 lên 57, Indonesia từ 107 lên 88, Campuchia từ 145 lên 124, Myanmar từ 157 lên 146. Việc chỉ số CPĐT của các nước trong khu vực tăng mạnh đồng nghĩa với môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của các nước này tiếp tục tăng, là đối tượng cạnh tranh với nước ta trên các lĩnh vực, đặc biệt là thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ. Đây là thách thức lớn đối với chúng ta. Cần thấy rõ vấn đề này để có phấn đấu cao hơn, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo các báo cáo tại phiên họp, nhiều văn bản quan trọng định hướng phát triển CPĐT được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kịp thời. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc đã được phát triển và hình thành theo Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, bao gồm: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã kết nối với trên 200 hệ thống thông tin của 90 cơ quan, đơn vị để kết nối chia sẻ dữ liệu quy mô quốc gia).

Một số cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia đã được xây dựng và phát huy hiệu quả như các cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, y tế, giáo dục, hộ tịch. Trong đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được khai trương ngày 25/02/2021, đánh dấu mốc son đặt nền tảng hình thành công dân số trên cơ sở đổi mới tổ chức, quản lý, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư chính xác, thống nhất hiện đại, là cú hích giảm giấy tờ thủ tục hành chính đáng kể. Trên 90% văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước; trên 4,5 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã làm chủ các công nghệ cốt lõi, phát triển các nền tảng công nghệ cho chuyển đổi số (đến nay có khoảng 40 nền tảng “Make in Việt Nam” được ra mắt).

Tuy nhiên, vẫn còn các tồn tại, hạn chế lớn cần được đẩy mạnh khắc phục trong thời gian tới. Môi trường pháp lý cho CPĐT chưa hoàn thiện. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp (mới đạt 31%). Hạ tầng công nghệ thông tin nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu đồng bộ.

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhìn nhận, thời gian qua Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông đã giúp Bộ Công Thương cũng như các bộ, ngành thực hiện nhiều nhiệm vụ từ triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hay kiến trúc CPĐT của Bộ Công Thương, hệ thống thông tin, xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) rất thuận lợi và tích cực.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh baáo cáo tại phiên họp
Trưởng ban Kinh tế Trung ương – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh báo cáo tại phiên họp

Trưởng ban Kinh tế Trung ương – Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ ra, trong 2020 là năm chứng minh hiệu quả của CPĐT và những ứng dụng liên quan đến nền tảng số hướng tới tháo gỡ khó khăn hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội. Đơn cử, năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Bộ Công Thương đã thực hiện triển khai xúc tiến thương mại với 250 cuộc học xúc tiến thương mại, kết nối thông qua hình thức trực tuyến. “Nếu không có sự hướng dẫn và hỗ trợ của Ủy ban quốc gia về CPĐT cũng như ứng dụng của Bộ Thông tin truyền thông thì rất khó khăn trong việc sử dụng các nền tảng kết nối trực tuyến đảm bảo việc xúc tiến thương mại hiệu quả”- đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá.

Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến là ý thức của người đứng đầu bộ máy, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu để thực hiện tốt hơn. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã triển khai tốt các nền tảng số trong lĩnh vực về thương mại tại thời điềm Việt Nam đang thực các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết… Ngoài ra việc cấp C/O Mẫu D cấp cho hàng hóa xuất khẩu đi các nước ASEAN, trong đó có thể kể đến các đối tác như Liên minh Kinh tế Á Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc và Chi-lê…

Bộ trưởng Bộ Công Thương thông tin thêm, đối với dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Công Thương trong năm 2021 Bộ Công Thương sẽ phấn đấu nâng lên mức độ 3,4 chiếm khoảng 70%, cụ thể sẽ tăng lên 20% tổng số dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng kiến nghị với Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện xem xét xây dựng một hạ tầng dùng chung cho các cơ quan Trung ương trên nền tảng hệ thống đám mây đảm bảo hiệu quả an ninh cho hệ thống thông là rất cần thiết. “Trên cơ sở đó thống nhất phương án kỹ thuật để cổng Dịch vụ công quốc gia và cơ chế một cửa quốc gia của Chính phủ và Bộ Công Thương kết nối với các bộ, ngành khác thuận lợi đảm bảo an toàn hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính”- đồng chí Trần Tuấn Anh đề xuất.

Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia

Kết luận phiên họp của Ủy ban quốc gia về CPĐT, Thủ tướng nêu rõ, với việc ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, lần đầu tiên chúng ta có kế hoạch tổng thể về triển khai CPĐT ở Việt Nam. Nghị quyết 17 đã chú trọng vào việc xây dựng thể chế và yêu cầu nền tảng dùng chung.

Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh để kết nối chia sẻ dữ liệu trong mỗi bộ/tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài. Kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả sẽ là tiền đề phát triển Chính phủ số.

Đưa ra các giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Triển khai hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để giảm giấy tờ trong xử lý thủ tục hành chính.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, bảo đảm đến tháng 7/2021 hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định.

“Về các nền tảng CPĐT, các bộ, ngành, địa phương sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, chủ động chia sẻ cung cấp dữ liệu của mình cho các cơ quan Nhà nước khác…”– Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu 100% cơ quan, tổ chức nhà nước hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin. Không thể xây dựng CPĐT mà coi nhẹ an toàn thông tin.

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng, triển khai ngay các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cho giai đoạn mới; quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp duy trì, tiếp tục phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội như đã được hình thành trong thời gian dịch bệnh COVID-19. “Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực, đóng góp để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội” – Thủ tướng yêu cầu.

Lan Anh

Nguồn: https://congthuong.vn/day-manh-chuyen-doi-so-quoc-gia-gop-phan-thuc-hien-cac-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-153386.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *